polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ustanowiona przes Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zarządzeniem nr 10 z dnia 3.III.69 jak norma w zakresie metod badań surowców smołowo-pakowych od dnia 1.VII.1969 r"]