polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań bylo wytworzenie produktu, który mógłby zastąpić, częściowo lub całkowicie torf w środkach wspomagających uprawę roślin, poprawiając właściwości gleby, w podłożach do upraw ogrodowych i innych"]