polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań była ocena pokroju różnych mieszańców z udziałem dzikiej gęsi gęgawy, a także porównanie ich masy ciała, mięśni piersiowych, skóry z tłuszczem podskórnym, tłuszczu sadełkowego i skóry z tłuszczem podskórnym łącznie z sadełkowym oraz wydajności rzeźnej, udziału mięśni piersiowych i udziału tkanki tłuszczowej"]