polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badania przeprowadzono na 64 jagniętach ujętych w dwa doświadczenia i w dwóch powtórzeniach. Wyniki rozszerzono o opis analiz mięsa, kwasów tłuszczowych i cholesterolu zawartych w mięsie jagniąt. Podano również efektywność ekonomiczną tuczu jak też ocenę wartości rzeźnej.Obliczenia statystyczne przeprowadzono według reguł SAS w jednym doświadczeniu metodą analizy trzyczynnikowej oraz metodą analizy czteroczynnikowej"]