polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca podejmuje problematykę deformacji oraz pękania gwintowanych zamknięć opakowań poprzez analizę przebiegu i efektów wtryskiwania nakrętek poliolefinowych. Opisano metody i stanowiska badawcze wykorzystywane do oceny połączeń gwintowych"]