polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "I Wojewódzka Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Uwarunkowania i Wyzwania, Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz, 21 maja 2002 r. : (zbiór skrótów referatów) / [oprac. red. Mieczysław Pawłowski, Michał Górecki, Ewa Olawińska] s. 27-32"]