polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2013, nr 6, s. 29-46"]