polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Rozprawa przedstawia wyniki badań prowadzonych nad kompresją sekwencji obrazu bazującej na koderze hybrydowym z wykorzystaniem segmentacji. Zawiera także propozycję algorytmu segmentacji opartej na algorytmach blokowych i Losowych Polach Markowa"]