polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Rozprawa poświęcona jest rozwojowi algorytmów analizy korelacyjnej, które wykorzystuje się w ślizgającej analizie Wienera-Chinczyna. Opracowano rekurencyjne algorytmy, które pozwalają na redukcję operacji matematycznych podczas obliczania estymat funkcji korelacji."]