polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Problematyka rozprawy dotyczy zagadnień tribologicznych wystepujących w parze ciernej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dodatków smarowych na intensywność procesu zużywania w parze kinematycznej ze stykiem konforemnym"]