polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Podstawowym celem rozprawy jest opracowanie modeli ryzyka powstania zdarzenia drogowego wyrażone częstością ich występowania na skrzyżowaniach miejskich o ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną w zależności od cech drogowo-ruchowych"]