polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca opisuje metodykę, model oraz system ekspertowy usprawniające proces projektowania systemów automatycznej optycznej inspekcji (AOI) przeznaczonych do detekcji wad powierzchniowych. W opracowaniu przedstawiono rezultaty licznych prac teoretycznych i empirycznych: analizę technologicznych systemów optycznej inspekcji powierzchni, analizę metod wspomagania procesów podejmowania decyzji na potrzeby projektowania systemów optycznej inspekcji, analizę metod przetwarzania oraz analizy obrazów cyfrowych"]