polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca omawia badania czterech gatunków zbóż: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta pod względem ich wartości jakościowych, technologicznych i prozdrowotnych"]