polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca dotyczy problematyki obliczeń trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych eksploatowanych w temperaturach podwyższonych metodą, która bazuje na analizie lokalnych odkształceń i naprężeń"]