polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Warstwy diamentowe otrzymywane metodą CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemicznych w powiązaniu z asocjacją mierzoną technikami NMR"]