polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Identyfikacja quasi-statycznej siły cięcia źdźbeł pszenżyta na użytek projektowania nożycowo-palcowych zespołów tnących"]