polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i gęstości objętościowej styrobetonów z regranuletem EPS. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i zaproponowanego modelu obliczeniowego, określono ogólne funkcje wytrzymałości na ściskanie styrobetonów. Analiza doświadczalno - teoretyczna umożliwiła ponadto opracowanie metody projektowania składu mieszanki styrobetonów z wielofrakcyjnym ragranulatem EPS"]