polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy przebadano pod kątem tautomerii 24 związki (w tym 15 nieopisanych wcześniej w literaturze). Były to p-diketony o różnej budowie (alicykliczne, pierścieniowe - pięcio-, sześcio-, siedmioczłonowe) podstawione w pozycji 2 pierścieniem heterocyklicznym (pirydyl-2-yl, chinolin-2-yl)"]