polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy postawiono i udowodniono tezę, że kodowanie syganłów z wykorzystaniem nadmiarowego słownika funkcji bazowych pozwala na realizację zadań związanych z kompresją obrazów. Wykazano możliwości realizacji kompresji obrazów z zastosowaniem słownika funkcji bazowych o jakości obrazu porównywalnej lub lepszej niż obecne rozwiązania koderów obrazów"]