polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy opisano badania 390 ogierów gorąco i zimnokrwistych ewidencjonowanych w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim w latach 1980-2004. Analizie poddano kilkanaście cech pokroju i wyników użytkowości ogierów. Scharakteryzowano maść, charakter, wiek i przyczynę brakowania oraz aktywność sportową. Dla każdej z cech obliczono podstawowe miary położenia i zmienności."]