polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy doktorskiej podjęto badania nad enoliminowo-enaminonowymi równowagami tautomerycznymi w roztworach N-salicylidenoanilin i ich orto-COX pochodnych (X = NH2, CH3, OCH3)"]