polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy autor udowadnia tezę, że możliwa jest identyfikacja osób na podstawie obrazów przedstawijących uszy ludzkie, przy czym identyfikacja realizowana jest w oparciu o porównanie wektorów cech zawierających geometryczne parametry odpowiadające wykrytym konturom małżowiny usznej"]