polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1160

Obecnie czytających: 272

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-03-01: 1221266

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2011-03-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. artykuł [494]
 2. rozprawa doktorska [225]
 3. materiały konferencyjne [171]
 4. rozprawa habilitacyjna [145]
 5. rozdział z książki [65]
 6. książka [53]
 7. prezentacja [2]
 8. preprint [2]
 9. PhD dissertation [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. rozprawa habilitacyjna [46799]
 2. rozprawa doktorska [36354]
 3. artykuł [24008]
 4. materiały konferencyjne [21862]
 5. książka [19271]
 6. rozdział z książki [3245]
 7. preprint [2182]
 8. PhD dissertation [482]
 9. prezentacja [372]

Więcej statystyk...