polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1198

Obecnie czytających: 205

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-03-01: 2555534

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2011-03-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. artykuł [495]
 2. rozprawa doktorska [244]
 3. materiały konferencyjne [171]
 4. rozprawa habilitacyjna [145]
 5. rozdział z książki [83]
 6. książka [53]
 7. prezentacja [2]
 8. preprint [2]
 9. PhD dissertation [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. rozprawa habilitacyjna [48948]
 2. rozprawa doktorska [40817]
 3. artykuł [28332]
 4. książka [24197]
 5. materiały konferencyjne [23256]
 6. rozdział z książki [6261]
 7. preprint [2304]
 8. PhD dissertation [515]
 9. prezentacja [399]

Więcej statystyk...