polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1216

Obecnie czytających: 49

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-03-01: 2756587

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2011-03-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. artykuł [495]
 2. rozprawa doktorska [245]
 3. materiały konferencyjne [171]
 4. rozprawa habilitacyjna [145]
 5. rozdział z książki [100]
 6. książka [53]
 7. prezentacja [2]
 8. preprint [2]
 9. PhD dissertation [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. rozprawa habilitacyjna [49439]
 2. rozprawa doktorska [41680]
 3. artykuł [29236]
 4. książka [24979]
 5. materiały konferencyjne [23567]
 6. rozdział z książki [6912]
 7. preprint [2324]
 8. PhD dissertation [526]
 9. prezentacja [401]

Więcej statystyk...