polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

Klauzula informacyjna RODO
05.06.2018
KLAUZULA RODO  https://odo.utp.edu.pl/rodo/nowe-obowiazki-informacyjne/
Przekazywanie prac doktorskich do repozytorium
05.12.2013

Od nowego roku akademickiego 2013/2014 obowiązują nowe zasady gromadzenia, rejestrowania i udostępniania prac doktorskich w Bibliotece Głównej UTP. Regulowane są Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego  z dnia 7 stycznia 2014 roku, Nr Z.33.2013.2014 (dostępne w sieci wewnętrznej Intra).

W myśl zarządzenia prace doktorskie w 2 wersjach – drukowanej i elektronicznej, przekazuje się  do Czytelni Głównej na 10 dni przed obroną.

Przed obroną, elektroniczną wersję pracy doktorskiej, udostępnia się w Repozytorium, w kolekcji „Prace przed obroną”.

Po obronie, elektroniczną wersję pracy doktorskiej  przenosi się do kolekcji „Habilitacje i Doktoraty”  i udostępnia się w zakresie określonym  w licencji.

Autoarchiwizowanie
16.05.2012

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy daje Państwu możliwość elektronicznego udostępniania i archiwizowania dorobku naukowego. Publikacje udostępnia się zgodnie z wymogami prawa autorskiego. Zakres udostępniania określa  licencja. 

Proces autoarchiwizacji – deponowania prac przez Autora, jest opisany  w zakładce INFORMACJE/Dla Autorów.

Zachęcamy do współpracy Autorów zainteresowanych tą formą udostępniania swoich publikacji.

Witamy...
27.06.2011
Witamy na stronie Repozytorium Cyfrowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy