polski   English  

Statistics

Number of publications: 1785

Readers on-line: 172

Total number of users since Mar 1, 2011: 4372015

Collection

Library

Frequently read publications : Sectional Standards

 1. Produkty węglopochodne - Oznaczanie składu surowego kwasu karbolowego metodą chromatografii gazowej BN-66/0511-07 [17]
 2. Polarograficzne oznaczanie tionaftenu w naftalenie BN-68/0511-09 [16]
 3. Produkty węglopochodne - Oznaczanie liczby piaskowej lepiszcza do koksu formowanego BN-66/0511-08 [16]
 4. Lak do pieczęci BN-65/0128-01 [13]
 5. Sprzęt strzałowy - Skrzynia strzałowa - Główne wymiary BN-67/0408-03 [12]
 6. Tamy wodne z drzwiami dla komór w głównym odwadnianiu kopalń - Zasady projektowania i wykonania BN-74/0444-01 [11]
 7. Obudowa górnicza metalowa - Stojaki cierne natychmiastpodporowe - Ogólne wymagania i badania BN-74/0432-13 [11]
 8. Oznaczanie ogólnego wskaźnika rozmywalności skał karbońskich metodą GIG BN-70/0471-01 [11]
 9. Górnictwo odkrywkowe - Zabezpieczenia ruchu kolejowego - Główne wymagania techniczne BN-73/0455-06 [11]
 10. Blachy grube ulepszone cieplnie BN-84/0642-45 [10]
 11. Półwyroby do wyrobu rur wiertniczych BN-66/0641-02 [10]
 12. Konwencjonalne wlewki stalowe BN-84/0632-04 [10]
 13. Badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych - Badanie blach grubych BN-84/0601-05 [10]
 14. Przenośniki taśmowe powierzchniowe - Łożyska zaciskające - Główne wymiary BN-73/0452-17 [10]
 15. Transport kopalniany samojezdnymi maszynami górniczymi - Drogi dołowe - Podstawowe wymagania BN-89/0450-07 [10]
 16. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco na elementy do obudowy górniczej - Kształtowniki stropnicowe typu G i U BN-81/0646-04 Arkusz 00 [9]
 17. Pręty kwadratowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej na butle gazów technicznych BN-83/0644-52 [9]
 18. Walcówka okrągła ze stali węglowej chłodzona systemem STELMOR do wyrobu drutu BN-84/0644-54 [9]
 19. Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco typu V na elementy obudowy górniczej BN-85/0646-13 [9]
 20. Stale i staliwa narzędziowe stosowane w hutnictwie żelaza - Gatunki BN-68/0631-03 [9]
 21. Stal na łożyska toczne wielkogabarytowe. Kęsiska, kęsy i pręty BN-72/0641-06 [9]
 22. Koks formowany kształtu BJ BN-68/0513-03 [9]
 23. Tamy podsadzkowe ścianowe - Tamy czołowe rozbieralne pochyłe BN-66/0432-02 [9]
 24. Urządzenia podsadzki hydraulicznej - Sprawdzanie drożności rurociągów podsadzkowych BN-66/0432-01 [9]
 25. Kopalniane koleje podziemne - Zajezdnie lokomotyw elektrycznych przewodowych i akumulatorowych - Zasady projektowania BN-80/0450-06 [9]