polski   English  

Statistics

Number of publications: 1971

Readers on-line: 271

Total number of users since Mar 1, 2011: 4841879

Collection

Library

Frequently read publications : Sectional Standards

 1. Blachy kotłowe ze stali 18 CuNMT BN-66/0642-12 [28]
 2. Konwencjonalne wlewki stalowe BN-84/0632-04 [23]
 3. Produkty węglopochodne - Oznaczanie składu surowego kwasu karbolowego metodą chromatografii gazowej BN-66/0511-07 [20]
 4. Pręty, walcówka i drut ze stali weglowej i automatowej - Wymagania i badania BN-69/0644-15 [19]
 5. Lak do pieczęci BN-65/0128-01 [19]
 6. Stal - Badania nieniszczące wyrobów hutniczych - Badanie odkuwek metodą ultradźwiękową BN-86/0601-09 [18]
 7. Obudowa górnicza metalowa - Stojaki cierne natychmiastpodporowe - Ogólne wymagania i badania BN-74/0432-13 [18]
 8. Polarograficzne oznaczanie tionaftenu w naftalenie BN-68/0511-09 [18]
 9. Produkty węglopochodne - Oznaczanie liczby piaskowej lepiszcza do koksu formowanego BN-66/0511-08 [18]
 10. Walcówka okrągła ze stali węglowej chłodzona systemem STELMOR do wyrobu drutu BN-84/0644-54 [17]
 11. Rury ze stali 38HMJ BN-67/0648-09 [17]
 12. Górnictwo odkrywkowe - Zabezpieczenia ruchu kolejowego - Główne wymagania techniczne BN-73/0455-06 [17]
 13. Komory przeciwpożarowe podziemne - Zasady lokalizacji, budowy i wyposażenia BN-86/0409-03 [16]
 14. Górnictwo odkrywkowe - Ogólne wytyczne projektowania odwadniania powierzchniowego wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk BN-85/0445-02 [15]
 15. Wyroby z torfu - Podstawowa charakterystyka BN-70/0520-04 [14]
 16. Stal niskowęglowa magnetycznie miękka - Taśmy zimnowalcowane BN-71/0642-26 [14]
 17. Stal walcowana - Pręty z otworem na wiertła górnicze udarowo-obrotowe BN-69/0644-18 [14]
 18. Stale i staliwa narzędziowe stosowane w hutnictwie żelaza - Gatunki BN-68/0631-03 [14]
 19. Tamy wodne z drzwiami dla komór w głównym odwadnianiu kopalń - Zasady projektowania i wykonania BN-74/0444-01 [14]
 20. Węgiel kamienny - Oznaczenie wskaźnika desorpcji gazów BN-78/0408-08 [14]
 21. Sprzęt strzałowy - Skrzynia strzałowa - Główne wymiary BN-67/0408-03 [14]
 22. Koks i półkoks z węgla kamiennego - Oznaczanie temperatur mięknienia i topnienia popiołu metodą Bunte-Bauma-Reerinka BN-69/0511-13 [14]
 23. Oznaczanie ogólnego wskaźnika rozmywalności skał karbońskich metodą GIG BN-70/0471-01 [14]
 24. Rury przewodowe bez szwu ze stali 12HMP i 13HMP BN-67/0648-02 [13]
 25. Półwyroby do wyrobu rur wiertniczych BN-66/0641-02 [13]