polski   English  

Statistics

Number of publications: 2059

Readers on-line: 151

Total number of users since Mar 1, 2011: 5141204

Collection

Library

Frequently read publications : Sectional Standards

 1. Blachy kotłowe ze stali 18 CuNMT BN-66/0642-12 [41]
 2. Konwencjonalne wlewki stalowe BN-84/0632-04 [33]
 3. Stal - Badania nieniszczące wyrobów hutniczych - Badanie odkuwek metodą ultradźwiękową BN-86/0601-09 [30]
 4. Pręty, walcówka i drut ze stali weglowej i automatowej - Wymagania i badania BN-69/0644-15 [28]
 5. Walcówka okrągła ze stali węglowej chłodzona systemem STELMOR do wyrobu drutu BN-84/0644-54 [27]
 6. Lak do pieczęci BN-65/0128-01 [24]
 7. Górnictwo odkrywkowe - Ogólne wytyczne projektowania odwadniania powierzchniowego wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk BN-85/0445-02 [24]
 8. Rury ze stali 38HMJ BN-67/0648-09 [22]
 9. Obudowa górnicza metalowa - Stojaki cierne natychmiastpodporowe - Ogólne wymagania i badania BN-74/0432-13 [22]
 10. Koks formowany - Oznaczanie gęstości rzeczywistej, gęstości pozornej i porowatości BN-71/0511-19 [22]
 11. Produkty węglopochodne - Oznaczanie składu surowego kwasu karbolowego metodą chromatografii gazowej BN-66/0511-07 [22]
 12. Wyroby proszkowe - Łożyska ślizgowe - Tuleje spiekane samosmarujące brązowe BN-71/0886-04 [21]
 13. Wyroby z torfu - Podstawowa charakterystyka BN-70/0520-04 [21]
 14. Rury przewodowe bez szwu ze stali 12HMP i 13HMP BN-67/0648-02 [21]
 15. Górnictwo odkrywkowe - Zabezpieczenia ruchu kolejowego - Główne wymagania techniczne BN-73/0455-06 [21]
 16. Polarograficzne oznaczanie tionaftenu w naftalenie BN-68/0511-09 [20]
 17. Produkty węglopochodne - Oznaczanie liczby piaskowej lepiszcza do koksu formowanego BN-66/0511-08 [20]
 18. Stal walcowana - Pręty z otworem na wiertła górnicze udarowo-obrotowe BN-69/0644-18 [19]
 19. Stal niskowęglowa magnetycznie miękka - Taśmy zimnowalcowane BN-71/0642-26 [18]
 20. Komory przeciwpożarowe podziemne - Zasady lokalizacji, budowy i wyposażenia BN-86/0409-03 [18]
 21. Koks i półkoks z węgla kamiennego - Oznaczanie temperatur mięknienia i topnienia popiołu metodą Bunte-Bauma-Reerinka BN-69/0511-13 [18]
 22. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne górnicze - Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe - Ogólne wymagania i zasady doboru BN-91/0462-12 [18]
 23. Półwyroby do wyrobu rur wiertniczych BN-66/0641-02 [17]
 24. Obudowa górnicza - Stojaki cierne natychmiastpodporowe - Podstawowe wymagania i badania BN-81/0432-10 [17]
 25. Węgiel kamienny - Oznaczenie wskaźnika desorpcji gazów BN-78/0408-08 [17]