polski   English  

Statistics

Number of publications: 2238

Readers on-line: 180

Total number of users since Mar 1, 2011: 5751699

Collection

Library

Frequently read publications : Faculty UTP

 1. Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne w konstytuowaniu mieszanin z tworzyw polimerowych wtórnych [9206]
 2. Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce [8309]
 3. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce [4482]
 4. Tranzystorowe falowniki napięcia z szeregowymi obwodami rezonansowymi [4313]
 5. Organiczne związki siarki jako inicjatory i koinicjatory fotopolimeryzacji rodnikowej [3279]
 6. Wpływ czasu przechowywania na niektóre cechy jakości ziarna zbóż [3273]
 7. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [3164]
 8. Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu [2898]
 9. Mono- i wielokationowe barwniki polimetinowe jako sensybilizatory w dwu- i trójskładnikowych układach fotoinicjujących polimeryzację wolnorodnikową oraz sondy spektroskopowe [2613]
 10. Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych [2520]
 11. Stabilność i właściwości reologiczne wodnych dyspersji ksylenowych roztworów wybranych kopolimerów akrylowych [2505]
 12. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania [2127]
 13. Wyważanie wirnika wentylatora promieniowego w różnych stanach dynamicznych [2068]
 14. Konstrukcje betonowe i metalowe [2025]
 15. Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych [1961]
 16. Badania stabilności wodnych dyspersji polimerów akrylowych z grupami karboksylowymi i amidowymi oraz właściwości otrzymanych błon [1945]
 17. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1878]
 18. Analiza wyników uzyskanych na polowych i stacjonarnych próbach wierzchowych klaczy ras szlachetnych [1815]
 19. Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego [1797]
 20. Projektowanie filtrów cyfrowych jedno- i dwuwymiarowych z zastosowaniem aproksymacji równomiernie falistej [1766]
 21. Fizyka budowli [1672]
 22. Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy [1644]
 23. Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego [1640]
 24. Kryteria konstrukcyjne egzoszkieletu palców ręki [1368]
 25. Badania nad doskonaleniem uprawy na nasiona szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) odmiany Rawa [1351]