polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1152

Obecnie czytających: 8

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-03-01: 1180817

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Repozytorium Cyfrowe UTP

 1. Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne w konstytuowaniu mieszanin z tworzyw polimerowych wtórnych [8273]
 2. Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce [4400]
 3. Tranzystorowe falowniki napięcia z szeregowymi obwodami rezonansowymi [3715]
 4. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [2807]
 5. Organiczne związki siarki jako inicjatory i koinicjatory fotopolimeryzacji rodnikowej [2804]
 6. Mono- i wielokationowe barwniki polimetinowe jako sensybilizatory w dwu- i trójskładnikowych układach fotoinicjujących polimeryzację wolnorodnikową oraz sondy spektroskopowe [2246]
 7. Stabilność i właściwości reologiczne wodnych dyspersji ksylenowych roztworów wybranych kopolimerów akrylowych [2025]
 8. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce [1994]
 9. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania [1950]
 10. Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu [1749]
 11. Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych [1687]
 12. Wyważanie wirnika wentylatora promieniowego w różnych stanach dynamicznych [1668]
 13. Badania stabilności wodnych dyspersji polimerów akrylowych z grupami karboksylowymi i amidowymi oraz właściwości otrzymanych błon [1638]
 14. Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych [1590]
 15. Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego [1531]
 16. Projektowanie filtrów cyfrowych jedno- i dwuwymiarowych z zastosowaniem aproksymacji równomiernie falistej [1495]
 17. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1370]
 18. Właściwości antagonistyczne promieniowców z rodzaju Streptomyces w stosunku do wybranych mikroorganizmów w uprawie ziemniaka [1225]
 19. Badania nad układem trój-troficznym: pszenica (Triticum aestivum L.) – ździeblarz pszeniczny (Cephus cinctus Norton) – Fusarium spp. w aspekcie naturalnego biologicznego zwalczania ździeblarza oraz reakcji roślin pszenicy na czynniki biotyczne i abiotyczne [1221]
 20. Oddziaływania wzajemne roślin owsa i łubinu żółtego w mieszankach [1218]
 21. Analiza wyników uzyskanych na polowych i stacjonarnych próbach wierzchowych klaczy ras szlachetnych [1167]
 22. Zawartość wybranych frakcji fosforu oraz aktywność fosfatazowa w układzie gleba - roślina pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem mineralnym [1166]
 23. Wpływ austenityzowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne żeliwa sferoidalnego hartowanego izotermicznie stosowanego na elementy maszynowe [1163]
 24. Wpływ wyciągów z roślin z rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemnaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) [1107]
 25. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji [1101]