polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1168

Obecnie czytających: 196

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-03-01: 1748842

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Repozytorium Cyfrowe UTP

 1. Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne w konstytuowaniu mieszanin z tworzyw polimerowych wtórnych [8419]
 2. Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce [5349]
 3. Tranzystorowe falowniki napięcia z szeregowymi obwodami rezonansowymi [3816]
 4. Organiczne związki siarki jako inicjatory i koinicjatory fotopolimeryzacji rodnikowej [2939]
 5. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [2913]
 6. Mono- i wielokationowe barwniki polimetinowe jako sensybilizatory w dwu- i trójskładnikowych układach fotoinicjujących polimeryzację wolnorodnikową oraz sondy spektroskopowe [2337]
 7. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce [2272]
 8. Stabilność i właściwości reologiczne wodnych dyspersji ksylenowych roztworów wybranych kopolimerów akrylowych [2103]
 9. Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu [2058]
 10. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania [1982]
 11. Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych [1840]
 12. Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych [1762]
 13. Wyważanie wirnika wentylatora promieniowego w różnych stanach dynamicznych [1743]
 14. Badania stabilności wodnych dyspersji polimerów akrylowych z grupami karboksylowymi i amidowymi oraz właściwości otrzymanych błon [1712]
 15. Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego [1589]
 16. Projektowanie filtrów cyfrowych jedno- i dwuwymiarowych z zastosowaniem aproksymacji równomiernie falistej [1550]
 17. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1430]
 18. Analiza wyników uzyskanych na polowych i stacjonarnych próbach wierzchowych klaczy ras szlachetnych [1271]
 19. Badania nad układem trój-troficznym: pszenica (Triticum aestivum L.) – ździeblarz pszeniczny (Cephus cinctus Norton) – Fusarium spp. w aspekcie naturalnego biologicznego zwalczania ździeblarza oraz reakcji roślin pszenicy na czynniki biotyczne i abiotyczne [1252]
 20. Właściwości antagonistyczne promieniowców z rodzaju Streptomyces w stosunku do wybranych mikroorganizmów w uprawie ziemniaka [1230]
 21. Oddziaływania wzajemne roślin owsa i łubinu żółtego w mieszankach [1226]
 22. Fizyka budowli [1223]
 23. Zawartość wybranych frakcji fosforu oraz aktywność fosfatazowa w układzie gleba - roślina pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem mineralnym [1195]
 24. Wpływ austenityzowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne żeliwa sferoidalnego hartowanego izotermicznie stosowanego na elementy maszynowe [1190]
 25. Mites (Acari) of the shores of forest lakes and ponds in northern Poland, with species analysis of Oribatida [1143]