polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1108

Obecnie czytających: 6

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-03-01: 1159029

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Repozytorium Cyfrowe UTP

Strona1z44

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne w konstytuowaniu mieszanin z tworzyw polimerowych wtórnych [8180]
 2. Badanie satysfakcji klientów na przykładzie rynku usług telefonii komórkowej w Polsce [3766]
 3. Tranzystorowe falowniki napięcia z szeregowymi obwodami rezonansowymi [3655]
 4. Organiczne związki siarki jako inicjatory i koinicjatory fotopolimeryzacji rodnikowej [2716]
 5. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [2702]
 6. Mono- i wielokationowe barwniki polimetinowe jako sensybilizatory w dwu- i trójskładnikowych układach fotoinicjujących polimeryzację wolnorodnikową oraz sondy spektroskopowe [2144]
 7. Stabilność i właściwości reologiczne wodnych dyspersji ksylenowych roztworów wybranych kopolimerów akrylowych [1990]
 8. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania [1917]
 9. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce [1810]
 10. Efektywne zarządzanie ryzykiem szansą na rozwój przedsiębiorstw regionu [1627]
 11. Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych [1613]
 12. Badania stabilności wodnych dyspersji polimerów akrylowych z grupami karboksylowymi i amidowymi oraz właściwości otrzymanych błon [1600]
 13. Wyważanie wirnika wentylatora promieniowego w różnych stanach dynamicznych [1595]
 14. Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego [1466]
 15. Projektowanie filtrów cyfrowych jedno- i dwuwymiarowych z zastosowaniem aproksymacji równomiernie falistej [1443]
 16. Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych [1430]
 17. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1321]
 18. Właściwości antagonistyczne promieniowców z rodzaju Streptomyces w stosunku do wybranych mikroorganizmów w uprawie ziemniaka [1220]
 19. Oddziaływania wzajemne roślin owsa i łubinu żółtego w mieszankach [1213]
 20. Badania nad układem trój-troficznym: pszenica (Triticum aestivum L.) – ździeblarz pszeniczny (Cephus cinctus Norton) – Fusarium spp. w aspekcie naturalnego biologicznego zwalczania ździeblarza oraz reakcji roślin pszenicy na czynniki biotyczne i abiotyczne [1193]
 21. Zawartość wybranych frakcji fosforu oraz aktywność fosfatazowa w układzie gleba - roślina pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem mineralnym [1144]
 22. Wpływ austenityzowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne żeliwa sferoidalnego hartowanego izotermicznie stosowanego na elementy maszynowe [1141]
 23. Wpływ wyciągów z roślin z rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemnaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) [1103]
 24. Analiza wyników uzyskanych na polowych i stacjonarnych próbach wierzchowych klaczy ras szlachetnych [1095]
 25. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji [1085]