polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Faculty of Agriculture and Biotechnology

Number of publications in collection: 228

Frequently viewed

  1. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [3027]
  2. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1776]
  3. Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego [1688]
  4. Wpływ czasu przechowywania na niektóre cechy jakości ziarna zbóż [1617]
  5. Badania nad układem trój-troficznym: pszenica (Triticum aestivum L.) – ździeblarz pszeniczny (Cephus cinctus Norton) – Fusarium spp. w aspekcie naturalnego biologicznego zwalczania ździeblarza oraz reakcji roślin pszenicy na czynniki biotyczne i abiotyczne [1287]
  6. Właściwości antagonistyczne promieniowców z rodzaju Streptomyces w stosunku do wybranych mikroorganizmów w uprawie ziemniaka [1234]
  7. Oddziaływania wzajemne roślin owsa i łubinu żółtego w mieszankach [1231]
  8. Zawartość wybranych frakcji fosforu oraz aktywność fosfatazowa w układzie gleba - roślina pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem mineralnym [1225]
  9. Wpływ wyciągów z roślin z rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemnaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) [1119]
  10. Badania nad doskonaleniem uprawy na nasiona szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) odmiany Rawa [973]

More...

Recently added

Loading...