polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Liczba publikacji w kolekcji: 204

Najczęściej przeglądane

  1. Biologiczne i agrotechniczno-użytkowe uwarunkowania uprawy komosy ryżowej (Chenopodium quinoa WILLD.) [2677]
  2. Wykorzystanie biochemicznych wskaźników do oceny stanu żyzności i urodzajności gleby w zależności od zmiany i zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego [1445]
  3. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland [1292]
  4. Właściwości antagonistyczne promieniowców z rodzaju Streptomyces w stosunku do wybranych mikroorganizmów w uprawie ziemniaka [1219]
  5. Oddziaływania wzajemne roślin owsa i łubinu żółtego w mieszankach [1212]
  6. Badania nad układem trój-troficznym: pszenica (Triticum aestivum L.) – ździeblarz pszeniczny (Cephus cinctus Norton) – Fusarium spp. w aspekcie naturalnego biologicznego zwalczania ździeblarza oraz reakcji roślin pszenicy na czynniki biotyczne i abiotyczne [1180]
  7. Zawartość wybranych frakcji fosforu oraz aktywność fosfatazowa w układzie gleba - roślina pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem mineralnym [1138]
  8. Wpływ wyciągów z roślin z rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemnaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) [1100]
  9. Rola rachunku kosztów w konkurencyjności przedsiębiorstw [668]
  10. Efekty skali a efektywność technologii i poziom zarządzania w rolnictwie rodzinnym [609]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...