polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Nauki przyrodnicze

Liczba publikacji w kolekcji: 273

Najczęściej przeglądane

  1. Badania nad układem trój-troficznym: pszenica (Triticum aestivum L.) – ździeblarz pszeniczny (Cephus cinctus Norton) – Fusarium spp. w aspekcie naturalnego biologicznego zwalczania ździeblarza oraz reakcji roślin pszenicy na czynniki biotyczne i abiotyczne [1195]
  2. Cechy kraniometryczne lisa pospolitego (Vulpes vulpes Linnaeus 1758) = Craniometric variation in red fox (Vulpes vulpes Linnaeus 1758) [687]
  3. Cechy metryczne przewodu pokarmowego borsuka z Pomorza i Kujaw = Metrical features of alimentary canal in badger in the region of Pomerania and Kujawy [558]
  4. Wyniki oceny przyżyciowej knurków mieszańców linii 990 i rasy pietrain różniących się tempem wzrostu = Results of performance test of young crossbred boars of 990 line and pietrain breed diversed by growth rate [513]
  5. Role of sheep on selected agritourist farms = Rola owiec w wybranych gospodarstwach agroturystycznych [407]
  6. Wpływ wypasu zwierząt gospodarskich na roztocze (Acari) łąkowe = Effect of farm animals grazing on meadow mites (Acari) [340]
  7. Wpływ nawożenia łąki wodą amoniakalną z oczyszczalni ścieków na roztocze glebowe (Acari) = Effect of fertilization of meadow with ammonia water from the sewage treatment plant on soil mites (Acari) [249]
  8. Cechy przeliczalne i mierzalne okonia (Perca fluviatilis L.) z jeziora Gopło = Calculable and measurable traits of perch (Perca fluviatilis L.) from Gopło Lake [246]
  9. Activity of selected blood serum enzymes in growing broiler chickens = Aktywność wybranych enzymów w surowicy krwi rosnących kurcząt brojlerów [227]
  10. Płodność okonia (Perca fluviatilis L.) z jeziora Gopło = Fecundity of perch (Perca fluviatilis L.) from Gopło Lake [223]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...