polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Nauki techniczne

Liczba publikacji w kolekcji: 178

Najczęściej przeglądane

  1. Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszcz w związku z wdrażaniem Systemu ITS [804]
  2. Analytical prediction of noise of magnetic originproduced by permanentmagnet brushless motors [522]
  3. Analiza obciążeń w badaniach i obliczeniach trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych - na przykładzie obciążeń eksploatacyjnych samochodu = Loading analysis in tests and calculations of fatigue life of constructional elements - on the example of operating loadings of a car [54]
  4. Ausferritic or bainitic transformation in adi [46]
  5. Weryfikacja doświadczalna możliwości zastosowania lokalnej analizy odkształceń w ocenie stanu uszkodzenia maszyn i urządzeń ze względu na zmęczenie = The experimental verification of the possibility of using the local strain analysis in structure diagnostics considering fatigue [46]
  6. Probabilistic approach for analitically - determined fatigue curve [44]
  7. Kryteria oceny nisko i wysokocyklowego zmęczenia w obliczeniach trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych = Evaluation criteria of low- and high-cycle fatigue in fatigue life calculations of constructional elements [39]
  8. Optymalizacja tras transportu drogowego w celu minimalizacji emisji CO2 = Optimisation of transport routes to reduce CO2 emission [36]
  9. Direct numerical methods dedicated to second-order ordinarydifferential equations [36]
  10. On minimization of nonlinear distortion in Sallen and Key filter in range of low frequencie [35]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...